Miscellanea

In the Miscellanea section we were  publishing materials from the different discussions at the various conferences, provided in non English language:

VOL. 1: Ormianie między Wenecją a Lwowem. Materiały do dyskusji, pod redakcją Dominiki Marii Macios, Katarzyny Róży Nowak oraz Magdaleny M. Olszewskiej, Ostrawa, Warszawa 2018 

Full Text:  PDF